باریستا

آیا باریستا یک هنر است؟ بدون شک بله !!! همانطور که یک نویسنده کلمات مناسب ، یا یک نوازنده نت های عالی را برای یک کنسرت فوق العاده انتخاب می کند، یک باریستا هم با توانمندی بی بدیل هنرآفرینی می کند.