درباره ما

بشر همواره به دنبال راهی سنجیده برای انتقال دانسته های خود بوده است و در طی طریقی همیشگی راه های متفاوتی برای این منظور را ابداع نموده و به نظر میرسد برترین راه که کوتاه ترین نیز است، آموزش میباشد. به همین منظور مجموعه بن کافی در اقدامی تحسین برانگیز، با شناخت به موقع نیاز مخاطبان کشور عزیزمان و منطبق بر خط مشی کلی مجموعه بن کافی و ارجعیت کیفیت، اقدام به تاسیس مجموعه آموزشی بن آکادمی همراه با جذب کارآزموده و مجربترین اساتید کشور و همچنین تجهیز فضای آموزشی به بروز ترین سیستم های صوتی و بصری نمود، تا توانسته باشد گامی شایسته در همراهی و در جهت رفع عطش سیری ناپذیر علاقه مندان به هنر تولید نوشیدنی های گرم و سرد و خوراکی های متنوع برداشته باشد. آموزش علوم مرتبط با هر شاخه، همراه با کارگاه های عملی و کاربردی ، بهره وری هنرجویان از تجهیزات و ابزارهای به روز در جلسات آموزشی موجبات آموزشی برتر را، فراهم نموده است.