قهوه!!!

قهوه‌ای که امروزه در سرتاسر جهان کشت می‌شود، می‌تواند میراث خود را با بازگشت به قرن‌ها پیش و در جنگل‌های باستانی فلات اتیوپی ردیابی کند. در آنجا، افسانه ها می گویند که گله بز شخصی به نام کالدی برای اولین بار از رازی جهان پیما پرده برداشت.کالدی متوجه شد بزهای گله اش پس از خوردن آن دانه سحرآمیز، چنان پر انرژی میشوند که شب تا به صبح بیدارند.کالدی یافته های خود را به راهب صومعه محلی گزارش کرد، او با آن دانه ها نوشیدنی درست کرد و متوجه شد که این نوشیدنی او را در ساعات طولانی هوشیار نگه می دارد. راهبان کشف خود را با راهبان دیگر صومعه در میان گذاشت و دانش در مورد دانه های انرژی زا گسترش یافت.مانند سایر اخبار جذاب، خبر آن نوشیدنی حیرت انگیز، به سمت شرق حرکت کرد، به شبه جزیره عربستان رسید، و از آنجا سفری پرماجرا برای تسخر روح و روان علاقه مندان خود را آغاز کرد.