بو، مزه و احساس: ابهام زدایی از حس قهوه

هنگامی که جرعه ای از قهوه را می نوشیم، رقصی کوچک و سرگرم کننده بین سه عنصر - بو، طعم و حس اتفاق می افتد. ما هر کدام را تجربه می‌کنیم و در مورد مشخصات کلی قهوه قضاوت فوری می‌کنیم، اما درک بهتر نحوه عملکرد این عناصر می‌تواند مهارت‌های حسی ما را بهبود بخشد و به ما کمک کند که چشنده‌ها و دم‌آورندگان بهتری براب قهوه باشیم. با ما همراه باشید تا بعداً در این وبلاگ به موضوعات پیشرفته تر بپردازیم.