فارغ‌التحصیل فوق ليسانس شیمی معدنى از دانشگاه صنعتی شریف
عضو تيم تحقيقاتى دانشگاه‌های ALU و RVU آمریکا
مدرس منتخب دوره‌های تخصصی دانشگاه‌های ALU و RVU آمریکا
مدرس دوره‌های تخصصی شیمی قهوه از مقدماتی تا پیشرفته
برگزارکننده دوره‌های حضوری و مجازی شیمی قهوه در شهرهای مختلف