دانش آموخته انجمن قهوه ایران
دیپلم قهوه از انجمن تخصصی قهوه SCA
SCA coffee diploma
داور مسابقات ملی و آزاد باریستا در ایران
نفر سوم اولین دوره مسابقات ملی باریستای ایران
برگزاری کلاسهای آموزشی باریستا و دم آوری در شهرهای مختلف ایران